LEVENSEXECUTEUR

 

Wat is een levensexecuteur?
Een levensexecuteur kan u bij leven ondersteunen wanneer u uw eigen belangen niet meer zelf kunt behartigen. Het is dus wezenlijk iets anders dan een executeur die uw nalatenschap regelt.
Het voordeel van een levensexecuteur is dat u de regie in eigen hand houdt, doordat u uw wensen vastlegt. Uw levensexecuteur kan uw zaken vervolgens behartigen wanneer dat nodig is. Dat kan bijvoorbeeld tijdelijk zijn, gedurende ziekte. 

Hoe benoemt u een (levens)executeur?
De executeur benoemt u in een notariële akte bij de notaris. Daardoor geeft u via (een) volmacht(en) uitgebreide bevoegdheden. Daardoor bent u verzekerd van een veilige en correcte behandeling van uw financiële- en zorgtaken.

Wat is een levenstestament?
Een levenstestament wordt opgemaakt als een volmacht. Daarin worden zaken vastgelegd door u voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u zelf niet meer kunt handelen.
Bij een levenstestament behoren ook een eventuele wilsverklaring. Uitgangspunt bij het levenstestament is dat u zelf de regie houdt over uw leven. 

Wilt u meer weten?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

LEES VERDER


Bedrijfsadministratie – Beschermingsbewind – Curatele – Mentorschap

Op al onze diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze worden op aanvraag verstrekt.
2024 @ Buijs Administraties